Wszystkie informacje zebrane w jednym miejscu.
Blog > Komentarze do wpisu

Szpitale nie używają efektywnie nowo zakupionego sprzętu

Z raportu NIK wynika, że jedna trzecia skontrolowanych z 46 szpitali nie wykorzystuje nowej aparatury zakupionej dzięki środkom UE. Izba ocenia, że wynika to z tego, że np. wnioski wypełniano ze świadomością, że nie ma wykwalifikowanej kadry, która obsługiwałaby sprzęty, czy też, że nie było odpowiednio przystosowanych gabinetów do pracy zakupionych maszyn.

Niestety, takie działania odbiły się negatywnie na funkcjonowaniu innych szpitali, które nie mogły się ubiegać o zakup niezbędnych dla ich diagnostyki sprzętów. Co więcej, takie postępowanie opóźniło dostawy, instalację i uruchomienie nowej aparatury w szpitalach, które ja zamówiły. Nie wspominając już o tym, że sześć z przebadanych szpitali pobierało opłaty za korzystanie z dofinansowanej przez unię aparatury.

Warto zwrócić uwagę, że w 2010 roku miała miejsce podobna sytuacja, kiedy to kontrola NIK wykazała, że 88% badanych szpitali korzysta z przestarzałego sprzętu, podczas gdy część z nich miała dostęp do nowej aparatury. Zdaje się, że jest to czas, aby pomyśleć nad usprawnieniem przepływu dofinansowań dla szpitali.

czwartek, 20 czerwca 2013, lemonn2013

Polecane wpisy